Chiang Kai Shek College | 2律æ¿ä¸-æ-å-¸™�

Main Campus
Login

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

CKSians Dominate in the 14th Philippine Food Expo


The 14th Philippine Food Expo is the only All-Filipino Food Show in the country which was organized by the Philippine Food Processors and Exporters Organization, Inc. The theme for this year’s competition was “Emerging Trends in Food Trade”.

The participants for this competition were Maria Veronica Wu, 3rd year BS HRM student, Harris Edric So, 4th year BS HRM student, and their coach/partner, Chef Sherril Lyn Chua, faculty member of the HRM Program. Veronica and Chef Sherril participated in the Healthy Pasta Category while Harris and Chef Sherril participated in the Kitchen Masters Category. The competition was held on April 21 to 22, 2018 at the SMX Convention Center, Pasay City.

In the Kitchen Masters Category, our participants had to prepare one appetizer, one main course and one dessert, within thirty minutes. Harris and Chef Sherril prepared Okcharon with Kalabasa Dip as their appetizer, Mango-Stuffed Pork Lion with Guava Sauce as their main dish, and Fried Saba-Langka coated with Pili Casuy Nuts and Tablea Sauce as their dessert.

While in the Healthy Pasta Category, our participants had to cook a nutritionally balanced pasta dish that applies healthy cooking principles and modern preparation techniques. Veronica and Chef Sherril prepared a Lemon-Buckwheat Tagliolini with Poached Shrimps & Anchovies tossed in Walnut & Basil Oils, served with Freshly-baked Buckwheat Focaccia.

Ultimately, Veronica and Chef Sherril were declared Champion among the ten competing schools.

Aside from CKSC, competing schools were the University of Santo Tomas, Far Eastern University, Manila Tytana College, Emilio Aguinaldo College, University of Batangas-Lipa, National College of Business Administration-Fairview, Global City Innovative College, Punlaan School, South Mansfield College, and Pamantasan ng Lungsod ng Pasig.

CKSian HRM Students Now Certified Competent via TESDA


CKS College, in partnership with RCTI, provided the venue for TESDA to conduct National Certification (NC) Level II assessment exams in Housekeeping Services, Food and Beverage Services, and Bartending with Mixology last February 26 to March 1 at the CKS College HRM Center. 100% of CKS College BS-HRM students who took the said assessments and are now certified competent in these areas.

The TESDA Assessment seeks to determine whether the students perform according to industry and competency standards and for them to prepare for ASEAN integration. With this certification, students will have higher chances of working locally or abroad.

CKS College Welcomes Year of the Dog


Drumbeats echoed throughout the entire Narra Campus gym of Chiang Kai Shek College as the Chinese New Year celebration commenced with a lively lion dance performance by the Philippine Wei Feng Dragon Dance Group last February 15.

Excitement filled the air as students anticipated the parade of twelve (12) CKS College senior high school and college students for the animal zodiac costume competition where in each contestant formally introduced himself to the huge crowd.

Cheers and applause came from different corners of the gym as students exhibited their support to the contestants. While waiting for the results from the judges, a set of intermission numbers were performed by senior high school and college students.

Among all the contestants, Ian Manabat, a representative from Grade 11, stood out through his remarkable representation of the Chinese dragon, and was awarded Best Zodiac 2018.

Chinese culture was certainly manifested with enthusiasm during the event. Celebrating Chinese New Year means following a set of customs passed down over generations in the hopes of welcoming health, wealth, and good relationships over the coming year. Truly, it was a great welcome for the year of the Earth Dog.

Lecture Series Part 3: “Bridging the Industry-Academe Gap” with Mr. Benjie Yap


CKS College seeks to bring together experts from various disciplines in forums where healthy exchanges of ideas can be undertaken. The third  seminar in the Lecture Series entitled: “Bridging the Industry-Academe Gap” was conducted last Thursday, March 1, 2018. The seminar featured the Chief Executive Officer and Chairman of Unilever Philippines, Mr. Benjie Yap.


Mr. Yap shared his experiences, and learnings, as well as the various challenges he faced, throughout his 20-year career in his company. According to him, effective interpersonal and professional relationships with colleagues serve as a foundation for success and leads to career satisfaction. It doesn’t only produce a good working environment, but it also encourages positive networks.

A very down-to-earth person, Mr. Benjie Yap reminded the audience that positions and ranks must not be the priority and should not serve anyone's personal end.
Each should be respected for the role he plays in the organization. He also emphasized the importance of continuous learning in the workplace. The more employees know, the more they can contribute to the success of the company. Lastly, he mentioned that one must accept failure and must seek ways to improve. Failure is inevitable in life, but how we overcome challenges and use them to our advantage is what really matters. 

A proud alumnus of CKS College. Mr. Yap is an epitome of how humility, hard work, and a strong value system can help one turn challenges into stepping stones towards success.    

The Art of Writing in Campus Journalism


Last February 13, 2018, the Society of Motivators, Achievers, and Responsible Teachers (S.M.A.R.T) held a seminar on Campus Journalism. The speaker was Dr. Aida S. Villanueva, head of the publication department of Centro Escolar University and a faculty member of Chiang Kai Shek College School of Graduate Studies. Just recently, Dr. Villanueva also made a generous donation of books to the CKS College library.

Dr. Villanueva set the pace of the lecture-seminar by reading the poems “The Taming of the Soul” and “My Thoughts and You”. She then proceeded to discuss the qualities of good writing, as well as the importance of editing. According to her, the art of editing is just as important as learning the art of writing. She also discussed the core principles of journalism.

 

More Articles...

  1. Lecture Seminar on Gender Sensitivity
  2. Josiah Go on Principles & Practices in Marketing
  3. Job Expo 2018
  4. ACBA Cup 2018

Page 12 of 59

Announcements


Jul 16

Enrollment for 1st Sem, AY 2022 - 2023

Read more...
May 14

AY 2021-2022 Research Culminating Activity

Read more...
Jan 3

Enrollment for 2nd Semester, AY 2021 - 2022

Read more...

Latest News


Street View


CCTV Image

CCTV cameras donated by CKSC Alumni Association 2012-13.

* Image refreshes every 10 seconds.