Chiang Kai Shek College | 2律æ¿ä¸-æ-å-¸™�

Main Campus
Login

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Entreprenuerial Summit 2022


In celebration of CKS College's 83rd Foundation Anniversary, the Higher Education Division hosted the CKSC Entrepreneurship Summit 2022. Themed “Resilience During the COVID-19 Pandemic: Lessons from CKSian Entrepreneurs,” the Summit was held on October 26, Wednesday, 1:00PM, at the Padre Algue Campus Auditorium.

The event featured prominent CKSian alumni whose achievements in their respective fields are unparalleled: Frances Cabatuando from CKS HS Batch 2009, founder and CEO of Home Buddies; Ace Olano from CKS HS Batch 2003, President of Varley Corporation and Vice President of Progress Ventures Group of Companies; Andrew Tan from CKS HS Batch 2003, owner of Jersey Haven; and Gilbert Chan from CKS College Batch 2001, owner of GMW Graphics Design Corporation.

With events host Max Tiu as facilitator, the speakers shared valuable lessons that would benefit and empower both CKSian learners and aspiring entrepreneurs. These CKSian entrepreneurs were able to discuss their experiences on how to build their capabilities and look for opportunities to get through the COVID-19 Pandemic.

The event’s media partner is ChinoyTV.

 

Not Just S/HE but WE for Gender Sensitivity


The CKS College Higher Education Division National Service Training Program 2 (NSTP 2) students organized a webinar about gender sensitivity awareness. Under the leadership of Joshua Erik Tan, and the guidance of Prof. Ian Mark Fernandez Arevalo, “Not Just S/HE but WE for Gender Sensitivity” - A Gender Sensitivity Awareness Webinar was successfully conducted last April 18, with guest speaker/s, Ms. Mary Pauline Nicole Mercado and Mr. Joshua Cedric Gundayao.
 As famously said by English actress Emma Watson: “Both men and women should feel free to be sensitive. Both men and women should feel free to be strong. It is time we all perceive gender on a spectrum, not as two opposing sets of ideas.”
The webinar highlighted the lessons on how we should understand and see the current issues surrounding gender sensitivity. The guest speakers opened the possibility of gender identity being a spectrum and not a binary identification, and that in this new day of age, such division in gender identification and the roles stereotypically specified to them should be eliminated and regarded as things of the past.
 Additionally, we are taught that each person that identifies from whichever part of the spectrum must be treated with respect as that of a normal human being with their own space of privacy. As the world starts moving forward, we must understand the sensitivity when it comes to an individual’s gender and limitations. Perhaps the most memorable lesson that students impart is on how it is okay for every individual to feel sensitive and have limitations, value themselves, and know how to speak out if they feel violated in any certain way. But at the same time, learn the importance of knowing the art of consent and when to stop before violating someone else, for each and every one of us have our own little bubble of privacy, no matter the size, no one has the right to pop it.
 

CKS College LazStart Training and Certification Program


CKS Higher Education is proud to partner with Lazada Philippines in empowering the youth by equipping them with the skills that are most in demand through the LazStart Program. The first batch of the online training and certification program by Lazada Philippines was held last February 14, 21, & 28, 2022. The aim of this training and certification program is to understand the eCommerce landscape and the basics of building an online store in the Philippines.

The training was divided into 3 sessions:

Session 1

a. The Entrepreneurial Mindset

  •  The participants were able to learn the right mentality before heading or starting a business. Participants were asked to take a quick personality test, discussed their fears and worries with starting a business, and checked if they are risk averse or risk tolerant.

b. The Digital Landscape

  • Participants were immersed in the data about the digital landscape and the opportunity that it presents to the them who want to open an online business.

c. Finding Your Niche Market

  • Starting a business needs to start with the question, "What is the problem I'm trying to solve for my prospective customer? Businesses need to know who their customers are so they can have a starting point to their market. The participants were able to learn how to target their own niche market.

Session 2

a. Discussed what e-commerce and online shopping is.

b. Demonstrated how to put up an online store in Lazada.

c. Participants were given a step by step guide on how to put up their own Lazada store and the features that are readily available for them to explore as well as business strategies

d. Customer Feedback

  • Participants were able to understand with the importance of customer feedback on businesses and how they can gather and utilize feedback to improve their services.

Session 3

The participants were able to present their own business pitch.

 

This FREE online training and certification program by Lazada Philippines is also open to all Senior High School students who want to specialize in the digital marketing field. For interested senior high school students, register via this link: https://tinyurl.com/LazadaphxCKSC on or before March 23, 2022. The second batch of training shall start on March 28, 2022.

 

Usapang Puso: The Languages of Love


Last February 21, the NSTP 2 Tuesday group, handled by Prof. Ian Mark Arevalo, organized their first webinar entitled "Usapang Puso: The Languages of Love" hosted by Anjelo Sebastian and Alexandra Dela Cruz. Ms.Denise Geron and Mr. Amiel Bona, led the seminar as they discussed the different languages of love, namely: words of affirmation, quality time, physical touch, acts of service, and receiving gifts, to share further knowledge on how we can express love in many simple ways. 

Ms. Geron and Mr. Bona concluded by saying that while love languages are useful tools for improving how we communicate and express ourselves, they should not be the only solution to happiness. Communication is a key to a good relationship.

HELLO WORLD: How to Kick-Start your Export Dream


The CKS College Office for Continuing Professional Education in partnership with the School of Business, Accountancy, and HM, organized a business webinar entitled, "Hello World: How to Kick-Start your Export Dream". It was held last February 26, 2022, Saturday, at 11:00AM via Zoom. The resource speaker is a proud CKSian, Drew Alianan. He was a Mansmith Young Market Masters Awardee for Export Marketing and the Director for Marketing Operations of North Ridge Foods.

The speaker shared steps on how to kick-start an export business. Having a vision and making a strategic roadmap come first in the list. Strategies must be communicated with all the stakeholders. Second is capacity alignment. The human, financial, and production capacity must be aligned with the strategic goals. This is followed by getting all the necessary documents in order to have the product country-compliant. Lastly, identify potential distribution partners/ consolidators and plan the initial spread.

This webinar was held in order to to get to know one of the country's top performing export companies in major countries worldwide and had a glimpse into what it takes to make a product export-ready.

 

More Articles...

  1. Stock Market 101: Essentials to Start Investing Successfully
  2. Forensic Accounting: What You Need To Know
  3. Graduate Student Assembly for AY 2021 - 2022
  4. ISTORIA: The Genesis of History

Page 1 of 59

Announcements


Jan 3

Enrollment for 2nd Semester, AY 2022-2023

Read more...
Nov 21

Research Culminating Activities for AY 2022 - 2023

Read more...
Jul 16

Enrollment for 1st Sem, AY 2022 - 2023

Read more...

Latest News


Street View


CCTV Image

CCTV cameras donated by CKSC Alumni Association 2012-13.

* Image refreshes every 10 seconds.