Chiang Kai Shek College | 2律æ¿ä¸-æ-å-¸™�

Main Campus
Login

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

CKSians Visit Applied Machining Corporation and LRI Chroma Asia Inc.


Higher education students from the School of Business visited 2 prominent manufacturing giants: Applied Machining Corporation and LRI Chroma Asia Inc. last September 18, 2023 in Sta. Rosa, Laguna.

The tour commenced with a warm welcome from the Owner and President of the Applied Machining Corporation, Mr. John Lee, CKSC Batch 87, who expressed his enthusiasm for sharing the company's operational excellence. Applied Machining Corporation is a manufacturing powerhouse specializes in producing high-precision parts and components in industries as diverse as aerospace, automotive, and electronics.

The students were afterwards led through LRI Chroma Asia Inc., a printing and packaging manufacturing company that specializes in high-quality offset printing on paper and paperboard products, and in the manufacturing of customized packaging boxes. The company is under the leadership of Ms. Natalie Uy, CKSC Batch 87.

As the tour concluded, students had the opportunity to engage in a Q&A session with the owners, further deepening their understanding of their companies’ values and strategies. The companies showcased their dedication to innovation and unwavering commitment to maintaining the highest standards of quality in its production processes and sustainability.

Legacy of NSTP’s Batch 2022-2023


The National Service Training Program for the first year students of CKSC Higher Division had a series of fruitful activities under the guidance of Mr. Ian Mark F. Arevalo. These efforts, which were carried out in both online and face-to-face setups, attempted to instill active engagement and commitment among the students as "nation builders." 

For NSTP 1, the students organized two webinars. The first seminar was facilitated by a registered Psychologist, Ms. Linda Cangayao. She talked about tips and ways to become resilient both physically and mentally. On the other hand, a Constitution 101 was conducted, entitled “Tayo’y Tao, Magpakatao! Tackling Awareness of Our Own Liberty”. Facilitated by guest speaker Ms. Genesis Abrigo, the webinar delved into topics such as human rights, their characteristics, and the importance of raising awareness. Additionally, to celebrate the festive season, a Christmas outreach program was conducted by each group to spread the joy and warmth of the holidays. 

Transitioning to NSTP 2, a variety of activities and opportunities were provided by Mr. Arevalo to let the students foster a spirit of volunteerism and active participation to contribute to the community’s well-being. Each group gathered information about their respective barangays, through "Barangay Profiling." Furthermore, they were able to unleash their creativity in the tri-fold presentation of the said information. In honor of Women’s Month, different groups showcased their talents in discussing historical women and their significant contributions. After gathering the necessary information by conducting the "Needs Assessment Interview" in their respective barangays, the students brainstormed ideas for outreach programs. The culmination of NSTP 2 was the implementation of the outreach programs in each groups’ barangays wherein they held programs such as seminars regarding proper budgeting and waste management, clean-up drives, and donations. All of the programs were based on the needs that were identified during the assessments.  

The whole NSTP journey had helped the students develop their talents while contributing to the betterment of the society. The students were instilled with a sense of social responsibility and passion for volunteerism. It was truly a memorable experience for the first year students of batch 2022-2023. 

 

 
 
 
 

Entreprenuerial Summit 2022


In celebration of CKS College's 83rd Foundation Anniversary, the Higher Education Division hosted the CKSC Entrepreneurship Summit 2022. Themed “Resilience During the COVID-19 Pandemic: Lessons from CKSian Entrepreneurs,” the Summit was held on October 26, Wednesday, 1:00PM, at the Padre Algue Campus Auditorium.

The event featured prominent CKSian alumni whose achievements in their respective fields are unparalleled: Frances Cabatuando from CKS HS Batch 2009, founder and CEO of Home Buddies; Ace Olano from CKS HS Batch 2003, President of Varley Corporation and Vice President of Progress Ventures Group of Companies; Andrew Tan from CKS HS Batch 2003, owner of Jersey Haven; and Gilbert Chan from CKS College Batch 2001, owner of GMW Graphics Design Corporation.

With events host Max Tiu as facilitator, the speakers shared valuable lessons that would benefit and empower both CKSian learners and aspiring entrepreneurs. These CKSian entrepreneurs were able to discuss their experiences on how to build their capabilities and look for opportunities to get through the COVID-19 Pandemic.

The event’s media partner is ChinoyTV.

 

Not Just S/HE but WE for Gender Sensitivity


The CKS College Higher Education Division National Service Training Program 2 (NSTP 2) students organized a webinar about gender sensitivity awareness. Under the leadership of Joshua Erik Tan, and the guidance of Prof. Ian Mark Fernandez Arevalo, “Not Just S/HE but WE for Gender Sensitivity” - A Gender Sensitivity Awareness Webinar was successfully conducted last April 18, with guest speaker/s, Ms. Mary Pauline Nicole Mercado and Mr. Joshua Cedric Gundayao.
 As famously said by English actress Emma Watson: “Both men and women should feel free to be sensitive. Both men and women should feel free to be strong. It is time we all perceive gender on a spectrum, not as two opposing sets of ideas.”
The webinar highlighted the lessons on how we should understand and see the current issues surrounding gender sensitivity. The guest speakers opened the possibility of gender identity being a spectrum and not a binary identification, and that in this new day of age, such division in gender identification and the roles stereotypically specified to them should be eliminated and regarded as things of the past.
 Additionally, we are taught that each person that identifies from whichever part of the spectrum must be treated with respect as that of a normal human being with their own space of privacy. As the world starts moving forward, we must understand the sensitivity when it comes to an individual’s gender and limitations. Perhaps the most memorable lesson that students impart is on how it is okay for every individual to feel sensitive and have limitations, value themselves, and know how to speak out if they feel violated in any certain way. But at the same time, learn the importance of knowing the art of consent and when to stop before violating someone else, for each and every one of us have our own little bubble of privacy, no matter the size, no one has the right to pop it.
 

CKS College LazStart Training and Certification Program


CKS Higher Education is proud to partner with Lazada Philippines in empowering the youth by equipping them with the skills that are most in demand through the LazStart Program. The first batch of the online training and certification program by Lazada Philippines was held last February 14, 21, & 28, 2022. The aim of this training and certification program is to understand the eCommerce landscape and the basics of building an online store in the Philippines.

The training was divided into 3 sessions:

Session 1

a. The Entrepreneurial Mindset

  •  The participants were able to learn the right mentality before heading or starting a business. Participants were asked to take a quick personality test, discussed their fears and worries with starting a business, and checked if they are risk averse or risk tolerant.

b. The Digital Landscape

  • Participants were immersed in the data about the digital landscape and the opportunity that it presents to the them who want to open an online business.

c. Finding Your Niche Market

  • Starting a business needs to start with the question, "What is the problem I'm trying to solve for my prospective customer? Businesses need to know who their customers are so they can have a starting point to their market. The participants were able to learn how to target their own niche market.

Session 2

a. Discussed what e-commerce and online shopping is.

b. Demonstrated how to put up an online store in Lazada.

c. Participants were given a step by step guide on how to put up their own Lazada store and the features that are readily available for them to explore as well as business strategies

d. Customer Feedback

  • Participants were able to understand with the importance of customer feedback on businesses and how they can gather and utilize feedback to improve their services.

Session 3

The participants were able to present their own business pitch.

 

This FREE online training and certification program by Lazada Philippines is also open to all Senior High School students who want to specialize in the digital marketing field. For interested senior high school students, register via this link: https://tinyurl.com/LazadaphxCKSC on or before March 23, 2022. The second batch of training shall start on March 28, 2022.

 

More Articles...

  1. Usapang Puso: The Languages of Love
  2. HELLO WORLD: How to Kick-Start your Export Dream
  3. Stock Market 101: Essentials to Start Investing Successfully
  4. Forensic Accounting: What You Need To Know

Page 1 of 60

Announcements


Sep 19

Midterm Examination Schedule for 1st Semester A.Y. 2023-2024

Read more...
Jul 14

Enrollment Guidelines (1st Semester A.Y. 2023-2024): Higher Education Division

Read more...
Jun 26

Guidelines for 2023 Commencement Exercises

Read more...

Latest News


Street View


CCTV Image

CCTV cameras donated by CKSC Alumni Association 2012-13.

* Image refreshes every 10 seconds.