Chiang Kai Shek College | 2律æ¿ä¸-æ-å-¸™�

Main Campus
Login

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Directory


CKS College telephone number is 2526161 with local numbers connecting to the following departments:

 Local Number

 Department

MAIN CAMPUS

 2306

 Human Resources

 2400

 Director, Student Life

 2402 and 2403

 High School Discipline Office

 2404 and 2405

 Grade School Discipline Office

 2501

 Preschool

 2503

 Grade School Chinese Instruction

 2505

 High School Chinese Instruction

 2602

 Grade School English Instruction

 2604

 High School English Instruction

 2700

 Registrar

 2701

 Admission and Grants Office

NARRA CAMPUS

 3101

 Registrar

 3102

 Dean, Information Technology

 3103

 Dean, Business, Accountancy and HRM

 3104

 Dean, Graduate Studies

 3106  Main Office (College)

 3111

 Dean, Education and Student Services

 For other concerns, dial 0 for operator assistance.

Announcements


Jul 12

Enrollment for 1st Semester, AY 2021 - 2022

Read more...
May 29

Advanced Classes for 1st Semester, AY 2021-2022

Read more...
May 4

Enrollment for Summer, AY 2020 - 2021 (Course Offerings)

Read more...

Latest News


Street View


CCTV Image

CCTV cameras donated by CKSC Alumni Association 2012-13.

* Image refreshes every 10 seconds.