Chiang Kai Shek College | 2律æ¿ä¸-æ-å-¸™�

Main Campus
Login

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Bachelor of Science in Business Administration (Major in Marketing Management)


The Bachelor of Science in Business Administration Major in Marketing Management program is designed to prepare graduates for a career in product management, salesmanship, online marketing, services marketing, and marketing communications (advertising, PR, etc.).

As per CHED Memorandum Order (CMO) No. 39, Series of 2006:

The objectives of the program are:

 • Help students seek employment and entry level jobs or positions of responsibility as marketing manager, marketing executive, or marketing director.
 • Guide students in organizing and managing entrepreneurial activities if they decide to be self-employed.
 • Equip students with knowledge of the principles and concepts of marketing.
 • Prepare students to pursue a teaching career or graduate studies in business.

Specific Professions, Careers, Occupations or Trades

 • Management Trainee in Marketing
 • Marketing Assistant/ Manager
 • Account Executive
 • Merchandiser
 • PR/ Advertising Assistant/ Manager
 • Service Crew
 • Order/ Billing Assistant/ Manager
 • Customer Service Agen/t Representative
 • Junior Sales Trainer
 • Receptionist
 • Product/ Brand Assistant/ Manager
 • Entrepreneur
 • Any Supervisory or Managerial Job in the Field of Specialization - Government or Private

Subjects Included in the BSBA Major in Management Curriculum :

Announcements


Jul 12

Enrollment for 1st Semester, AY 2021 - 2022

Read more...
May 29

Advanced Classes for 1st Semester, AY 2021-2022

Read more...
May 4

Enrollment for Summer, AY 2020 - 2021 (Course Offerings)

Read more...

Latest News


Street View


CCTV Image

CCTV cameras donated by CKSC Alumni Association 2012-13.

* Image refreshes every 10 seconds.