Chiang Kai Shek College | 2律æ¿ä¸-æ-å-¸™�

Main Campus
Login

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

School of Business, Accountancy, and Hotel and Restaurant Management


Business and Accountancy Programs

General Objective :

The Business, Accountancy, Accounting Technology, and Entrepreneurship programs are committed to the pursuit of excellence in undergraduate business education to prepare the country's future businessmen with the knowledge, skills, and ethics, related to the requirements of the business community.

 

Specific Objectives :

  1. To equip students with adequate theoretical and practical knowledge in accounting, business law, taxation, and finance
  2. To enable the students to acquire skills and competencies in the application of ICT to entrepreneurship and other related business practices
  3. To inculcate in the students the values of integrity, honor, and social responsibility
  4. To prepare the students to meet the requirements for licensure examinations
  5. To develop the students' analytical and critical thinking skills and to train them to become globally competitive

 

Programs :

 

Hotel and Restaurant Management Program

General Objective:

The HRM program is designed to provide quality and relevant Ladderized Education Program (LEP) in response to Executive Order No. 356. It intends to create a "seamless and brderless education and training system that allows mobility in terms of flexible entry and exit into the educational system" which will:

  • Enhance employability and support employment of young individuals of the country, by equipping them with competencies that will help them get gainful employments within a shorter time
  • Help alleviate poverty, as employment would redound to increased family income
  • Promote lifelong learning, as competencies learned would lead to the development of the full potential of the individual

Specific Objectives:

  • To train students to be fully equipped, not only with the knowledge and skills in (a) Front Office Services, (b) Housekeeping, (c) Bartending, (d) Food and Beverage Services, (e) Baking and Pastry Production, (f) Commercial cooking, and (g) Tour Guiding, but also help them get the National Certificates of Competencies for those skills from the Technical Education, Skills, and Development Authority (TESDA)
  • To enable the students who are assessed to have attained the competencies in any of the seven technical courses in the BSHRM program to land a job even before finishing the degree program

 

Program

Announcements


Sep 19

Midterm Examination Schedule for 1st Semester A.Y. 2023-2024

Read more...
Jul 14

Enrollment Guidelines (1st Semester A.Y. 2023-2024): Higher Education Division

Read more...
Jun 26

Guidelines for 2023 Commencement Exercises

Read more...

Latest News


Street View


CCTV Image

CCTV cameras donated by CKSC Alumni Association 2012-13.

* Image refreshes every 10 seconds.