Chiang Kai Shek College | 2律æ¿ä¸-æ-å-¸™�

Main Campus
Login

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Scholarships/ Financial Assistance


Scholarships and Financial Assistance Programs

 

HONORS’ CIRCLE 

   -Full scholarship (tuition and miscellaneous fee)
   -Maintaining grade of at least 89% (GPA)
   -No grade below 80%
   -Honors' Circle Application Form
 

1+2+1 PROGRAM

   -Full scholarship (tuition and miscellaneous fee) 
    + allowance
   -Maintaining grade of at least 89% (GPA)
   -No grade below 80%
 

MEGAWORLD FOUNDATION INC.

   -Full scholarship (tuition & miscellaneous fee)
   -Average of at least 85% in 4th year high school 
    class ranking of upper 10% in 4th year high school
   -Maintaining grade of at least 85% (GPA)
   -Megaworld Foundation Inc. Application Form
 

PSBANK EDUCATIONAL ASSISTANCE PROGRAM

   -Php10,000 for tuition/miscellaneous fee
   -Average of at least 82% in 4th year high school 
   -Maintaining grade of at least 82% (GPA)
   -PS Bank Education Assistance Program Application Form
 

SECURITY BANK EXTERNAL SCHOLARSHIP PROGRAM

   -Up to Php100,000 for tuition and miscellaneous fee
    + allowance
   -Maintaining grade of at least 86% (GPA)
   -No grade below 80%
   -Security Bank External Scholarship Program Application Form
 

EQUICOM FOUNDATION INC.

(GO KIM PAH SCHOLARSHIP)
   -Full scholarship (tuition and miscellaneous fee)
   -Maintaining grade of at least 85% (GPA)
   -No failing grade in any subject
   -EquicomFoundation Inc. Application Form
 

RESORTS WORLD MANILA SCHOLARSHIP PROGRAM

   -Full scholarship (tuition and miscellaneous fee)
   -Maintaining grade of at least 82% (GPA)
   -No failing grade in any subject
   -Resorts World Manila Scholarship Program Application Form
 
 

Application Forms:

Announcements


May 4

Enrollment for Summer, AY 2020 - 2021 (Course Offerings)

Read more...
Aug 14

School of Graduate Studies Subject Offerings for 1st Sem, AY 2020-2021

Read more...
Jul 13

LIST OF GRADUATES FOR A.Y. 2019 - 2020 (Undergraduate Level)

Read more...

Latest News


Street View


CCTV Image

CCTV cameras donated by CKSC Alumni Association 2012-13.

* Image refreshes every 10 seconds.