Chiang Kai Shek College | 2律æ¿ä¸-æ-å-¸™�

Main Campus
Login

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Scholarships/ Financial Assistance


Scholarships and Financial Assistance Programs

 

HONORS’ CIRCLE 

 

1+2+1 PROGRAM

 • Full scholarship (tuition and miscellaneous fee) + allowance
 • Maintaining grade of at least 89% (GPA)
 • No grade below 80%
 

MEGAWORLD FOUNDATION INC.

 • Full scholarship (tuition & miscellaneous fee)
 • Average of at least 85% in 4th year high school class ranking of upper 10% in 4th year high school
 • Maintaining grade of at least 85% (GPA)
 • Megaworld Foundation Inc. Application Form
 

PSBANK EDUCATIONAL ASSISTANCE PROGRAM

 

SECURITY BANK EXTERNAL SCHOLARSHIP PROGRAM

 

EQUICOM FOUNDATION INC.

(GO KIM PAH SCHOLARSHIP)

LSEG PHILIPPINES SCHOLARSHIP PROGRAM

 • Full scholarship ( tuition & miscellaneous fee)
 • Open to incoming 3rd & 4th year college students taking business courses
 • No failing grade in any subject
 • Maintaining grade of at least 86% (GPA)
 • Good Moral Certificate
 • Recommendation Letter from Dean
 • Curriculum Vitae
 • Must be willing to work at LSEG upon graduation
 • LSEG Philippines Scholarship Program Application Form

 

Application Forms:

Announcements


Jul 12

Enrollment for 1st Semester, AY 2021 - 2022

Read more...
May 29

Advanced Classes for 1st Semester, AY 2021-2022

Read more...
May 4

Enrollment for Summer, AY 2020 - 2021 (Course Offerings)

Read more...

Latest News


Street View


CCTV Image

CCTV cameras donated by CKSC Alumni Association 2012-13.

* Image refreshes every 10 seconds.