Chiang Kai Shek College | 2律æ¿ä¸-æ-å-¸™�

Main Campus
Login

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

中正學院大學部專題講座邀請施華謹主講漢字與菲律濱語


菲律濱中正學院訊: 在二○一三年八月十五日才成功舉行了一場講座,邀請美國麻塞諸塞州大學教授朱理查(Prof. Richard Chu)主講「菲律濱人」中的「華人」。現在又將再舉行另一場演講,說明用漢字來豐富菲語詞彙。

這場研討會訂於二○一三年八月廿三日上午十時至十二時於中正學院大學部四樓視聽室舉行,特邀菲華著名的翻譯家施華瑾先生主講。是 次 講習主題為:「不只是蓼花與燒包」(HINDI LANG AMPAO AT SIOPAO),事實上「紅包」、「小籠包」等等其它許多不同的漢語豐富了菲律濱語的詞彙。施華瑾先生出版了十六本書,其中三本以英文,二本以中文出版,餘者皆以菲文出版。他曾為中國國家漢辦、孔子學院北京總部翻譯教材;目前施華瑾先生是菲律濱儲蓄銀行、崇仰醫院(Manila Doctors Hospital)、首都銀行中國地產公司的兩家房地開發機構──上海亞洲太平洋土地開發公司(Asia-Pacific Land Development Corp.)及南京南太平洋房地產公司(South Pacific Real Estate Corp.)董事。

這場極具意義的研習會由教育系、學生會和未來教育家協會聯合為本院大學部學生與教職員舉辦。咸信施華瑾先生內容豐富的演講必能博得滿堂彩,師生也皆能獲益。

 

 

Announcements


Jan 3

Enrollment for 2nd Semester, AY 2022-2023

Read more...
Nov 21

Research Culminating Activities for AY 2022 - 2023

Read more...
Jul 16

Enrollment for 1st Sem, AY 2022 - 2023

Read more...

Latest News


Street View


CCTV Image

CCTV cameras donated by CKSC Alumni Association 2012-13.

* Image refreshes every 10 seconds.