Chiang Kai Shek College | 2律æ¿ä¸-æ-å-¸™�

Main Campus
Login

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

CKS College Entrep Summit 2023


CKSian Entrepreneurs and students came together in a vibrant display of knowledge and innovation at the Entrep Summit Lecture Series entitled, Quality Management Unleashed: CKSIAN Entrepreneurs' Strategies for Success. This was held last October 25, 2025, at the Ching Ban Lee Memorial Hall, CKSC Padre Algue Campus. This event is made possible by the School of Business and Hospitality Management and Office for Continuing Professional Education in partnership with Chinoy TV as the media sponsor. This is one of the events organized in celebration of the 84th founding anniversary of CKS College.

The event featured prominent CKSian alumni in the field of manufacturing: Natalie Uy (CKS HS Batch ’87), President Owner of LRI Chroma Asia Inc., UDragon Corporation, and Kingsville Property Holdings; John Lee (CKS HS Batch ’87), President of Applied Machining Corporation and Chairman of First Aerocote Surface Technology Inc.; and Jack Lua (CKS College Batch ’07), Corporate Secretary of Greenmiles Industrial Corp.

These CKSian entrepreneurs shared their dedication to quality improvement, drive growth, foster innovation, and create a positive impact on both the business, community, and the environment. They left the students with a wealth of knowledge and inspiration that they can carry forward in their respective endeavors.

Announcements


Nov 28

Final Examination Schedule 1st Sem. A.Y. 2023-2024

Read more...
Sep 19

Midterm Examination Schedule for 1st Semester A.Y. 2023-2024

Read more...
Jul 14

Enrollment Guidelines (1st Semester A.Y. 2023-2024): Higher Education Division

Read more...

Latest News


Street View


CCTV Image

CCTV cameras donated by CKSC Alumni Association 2012-13.

* Image refreshes every 10 seconds.