Chiang Kai Shek College | 2律æ¿ä¸-æ-å-¸™�

Main Campus
Login

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

CKSians Visit Applied Machining Corporation and LRI Chroma Asia Inc.


Higher education students from the School of Business visited 2 prominent manufacturing giants: Applied Machining Corporation and LRI Chroma Asia Inc. last September 18, 2023 in Sta. Rosa, Laguna.

The tour commenced with a warm welcome from the Owner and President of the Applied Machining Corporation, Mr. John Lee, CKSC Batch 87, who expressed his enthusiasm for sharing the company's operational excellence. Applied Machining Corporation is a manufacturing powerhouse specializes in producing high-precision parts and components in industries as diverse as aerospace, automotive, and electronics.

The students were afterwards led through LRI Chroma Asia Inc., a printing and packaging manufacturing company that specializes in high-quality offset printing on paper and paperboard products, and in the manufacturing of customized packaging boxes. The company is under the leadership of Ms. Natalie Uy, CKSC Batch 87.

As the tour concluded, students had the opportunity to engage in a Q&A session with the owners, further deepening their understanding of their companies’ values and strategies. The companies showcased their dedication to innovation and unwavering commitment to maintaining the highest standards of quality in its production processes and sustainability.

Announcements


Nov 28

Final Examination Schedule 1st Sem. A.Y. 2023-2024

Read more...
Sep 19

Midterm Examination Schedule for 1st Semester A.Y. 2023-2024

Read more...
Jul 14

Enrollment Guidelines (1st Semester A.Y. 2023-2024): Higher Education Division

Read more...

Latest News


Street View


CCTV Image

CCTV cameras donated by CKSC Alumni Association 2012-13.

* Image refreshes every 10 seconds.