Chiang Kai Shek College | 2律æ¿ä¸-æ-å-¸™�

Main Campus
Login

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Forensic Accounting: What You Need To Know


Last September 25, 2021, a webinar regarding the updates in the field of accountancy was organized by the CKSC Office of Continuing Professional Education, in partnership with the School of Business, Accountancy, and Hospitality Management. The webinar entitled “Forensic Accounting: What You Need To Know” was successfully discussed by our esteemed guest speaker, Prof. Mark Ivan Leo Ricafrente. The rise of various fraud cases led to the significant development of Forensic Accounting in the accounting field.  As elaborated by Prof. Ricafrente, the pursuit of being a forensic accountant is not exclusive for those who are in the field of audit or accountancy, but can be pursued by everyone as long as they have the following abilities:

·        paying attention to the smallest detail;

·        analyzing data thoroughly;

·        thinking creatively;

·        possessing common business sense;

·        being proficient with a computer and having excellent communication skills;

·        having a “sixth sense” and a “photographic memory” that be used to visualize and reconstruct the details of past accounting transactions;

Mr. Ricafrente also discussed the Fraud Triangle, a useful tool to uncover possible fraud in an organization/system.  

Announcements


Nov 28

Final Examination Schedule 1st Sem. A.Y. 2023-2024

Read more...
Sep 19

Midterm Examination Schedule for 1st Semester A.Y. 2023-2024

Read more...
Jul 14

Enrollment Guidelines (1st Semester A.Y. 2023-2024): Higher Education Division

Read more...

Latest News


Street View


CCTV Image

CCTV cameras donated by CKSC Alumni Association 2012-13.

* Image refreshes every 10 seconds.