Chiang Kai Shek College | 2律æ¿ä¸-æ-å-¸™�

Main Campus
Login

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

CKS College Entrep Summit 2019


Last November 28, 2019, the School of Business, Accountancy, and HRM in partnership with Fil-Chi Media Productions, Inc. organized the CKS College Entrep Summit 2019 entitled, "From Startup to Success: Lessons from CKSian Entrepreneurs" at the Padre Algue Campus Auditorium. This aims to bring together experts from various disciplines in forums where healthy exchanges of ideas can be undertaken.

The summit featured four of our distinguished alumni that demonstrated their exceptional achievements and success in their respective industries. Mr. Eric Teng from CKSC Batch 80 is the CEO/Chairman of the restaurants Mango Tree Philippines and Genki Sushi Philippines. He is also currently the Marketing Director of Maldita Marketing, Inc. which is a clothing line brand in the Philippines. Together with him is his wife, Mrs. Emelda Teng from CKSC Batch 85. She is the President of  Maldita Marketing, Inc, the Chief Finance Officer of Baby Spice Food Corporation, and President of Patrick Donald Teng Foundation. They discussed about their journey when they first established their businesses. They shared some challenges and failures that they have encountered and how they have learned from these.

 
Another speaker is Mr. Solon Sy from CKS College Batch 93. He is the Vice President for Sales & Marketing of Roosevelt Chemical, Inc. which is a provider of quality paints in the Philippines. Mr. Sy talked about how to manage a family business. He shared some lessons and advises from his parents that lead him to his success today. 
 
 
The last speaker was the Founder and CEO of Kimstore which is a home-grown brand and the Philippines’ most trusted one-stop online shop for the latest in technology devices and gadgets, Ms. Kim Lato from CKS College Batch 2005. Ms. Lato encourages the students to dream and set their goals. She instilled in the minds of the students that they need to have perseverance in the things that they want to accomplish and achieve. It is one of the traits that an Entrepreneur should have to succeed. 
 
 
Article by: Alyssa Mae Angeles

Announcements


Jul 12

Enrollment for 1st Semester, AY 2021 - 2022

Read more...
May 29

Advanced Classes for 1st Semester, AY 2021-2022

Read more...
May 4

Enrollment for Summer, AY 2020 - 2021 (Course Offerings)

Read more...

Latest News


Street View


CCTV Image

CCTV cameras donated by CKSC Alumni Association 2012-13.

* Image refreshes every 10 seconds.