Chiang Kai Shek College | 2律æ¿ä¸-æ-å-¸™�

Main Campus
Login

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

AY 2021-2022 Research Culminating Activity


A research culminating activity shall be held on May 13 to May 20, 2022 organized by the Research Office in coordination with the School of Business, Accountancy, and HM. Witnessed how the Higher Education Students will be able to demonstrate, analyze, synthesize, and evaluate knowledge in Business Research, Operations Management, Marketing, and Human Resource Management.  

 

Announcements


Nov 28

Final Examination Schedule 1st Sem. A.Y. 2023-2024

Read more...
Sep 19

Midterm Examination Schedule for 1st Semester A.Y. 2023-2024

Read more...
Jul 14

Enrollment Guidelines (1st Semester A.Y. 2023-2024): Higher Education Division

Read more...

Latest News


Street View


CCTV Image

CCTV cameras donated by CKSC Alumni Association 2012-13.

* Image refreshes every 10 seconds.