Chiang Kai Shek College | 2律æ¿ä¸-æ-å-¸™�

Main Campus
Login

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Enrollment for 1st Semester, AY 2021 - 2022


Registration links:

New student/ Transferee

Undergraduate/College 

Graduate Studies

For payment instructions: AUB, China Bank, BDO, Payment Center/ E-wallet

View the list of subject offerings for Undergraduate Programs: 

Course offerings

Block subjects

View the list of subject offerings for Graduate Programs:

Block subjects

Last update: 08/02/2021 10:08AM

Announcements


Jul 12

Enrollment for 1st Semester, AY 2021 - 2022

Read more...
May 29

Advanced Classes for 1st Semester, AY 2021-2022

Read more...
May 4

Enrollment for Summer, AY 2020 - 2021 (Course Offerings)

Read more...

Latest News


Street View


CCTV Image

CCTV cameras donated by CKSC Alumni Association 2012-13.

* Image refreshes every 10 seconds.