Chiang Kai Shek College | 2律æ¿ä¸-æ-å-¸™�

Main Campus
Login

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

List of Students Who Passed the Entrance Exam for Bridging Program (as of March 10, 2018)


 

List of Students Who Passed the Entrance Test for Bridging Program (as of March 17 to May 11, 2018)

The Schedule for Qualifying Exams is on May 25, 2018, 9:00 AM at Rm 701 - 704

Announcements


Mar 6

Enrollment Advising for OJT (Summer 2019)

Read more...
Nov 6

Subject Offerings for 2nd Semester, AY 2018 - 2019

Read more...
Oct 29

Enrollment for AY 2018 - 2019, 2nd Semester

Read more...
Oct 5

Final Examination Schedule 1st Sem, AY 2018 - 2019

Read more...

Latest News


Street View


CCTV Image

CCTV cameras donated by CKSC Alumni Association 2012-13.

* Image refreshes every 10 seconds.