Chiang Kai Shek College | 2律æ¿ä¸-æ-å-¸™�

Main Campus
Login

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Language Center


CKS College Language Center 語言中心
1477 Narra St., Tondo, Manila
252-6161 (local 3109)

The CKS College Language Center opened its doors in the year 1990. Having started as the Language Learning Laboratory, its primary objective was to encourage the learning of the Chinese language for a better understanding of Chinese culture.

Today, the CKS College Language Center not only continues to offer short Chinese courses but has also introduced English and Filipino courses to meet the needs of learners who want to become proficient in these languages. Courses for professionals and English speakers are now available to help motivated individuals communicate more effectively and more confidently.

The CKS College Language Center is an easily accessible language center in the heart of Manila, offering quality Chinese, English, and Filipino courses at reasonable prices.

It aims to ensure that students learn the language/s of their choice effectively and reach their learning goals. Whether the objective is to learn a language for fun or out of curiosity, to improve career oportunities, to prepare for an English language exam, or just to learn about Chinese, English, or Filipino culture, the CKS College Language Center welcomes you!  

Announcements


Nov 6

Subject Offerings for 2nd Semester, AY 2018 - 2019

Read more...
Oct 29

Enrollment for AY 2018 - 2019, 2nd Semester

Read more...
Oct 5

Final Examination Schedule 1st Sem, AY 2018 - 2019

Read more...
Sep 11

Registration for Faculty Performance Evaluation

Read more...

Latest News


Street View


CCTV Image

CCTV cameras donated by CKSC Alumni Association 2012-13.

* Image refreshes every 10 seconds.