Chiang Kai Shek College | 2律æ¿ä¸-æ-å-¸™�

Main Campus
Login

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Mascorp


PASSENGER SERVICE AGENT

Qualifications:
- Bachelor's Degree
- Not more than 28 years old
- Weight proportionate with height Female: 5"4, Male: 5"6
- Excellent written and verbal English communication skills
- Able to speak often foreign languages (Nihongo, Mandarin, Cantonese, Fukien, Thai, etc.)
- Exposure in customer service is an advantage
- Computer literate
- Excellent interpersonal skills
- With Good moral character
- Willing to work shifts
 
For more information, please visit http://www.mascorp.ph

Announcements


Jul 16

Enrollment for 1st Sem, AY 2022 - 2023

Read more...
May 14

AY 2021-2022 Research Culminating Activity

Read more...
Jan 3

Enrollment for 2nd Semester, AY 2021 - 2022

Read more...

Latest News


Street View


CCTV Image

CCTV cameras donated by CKSC Alumni Association 2012-13.

* Image refreshes every 10 seconds.