Chiang Kai Shek College | 2律æ¿ä¸-æ-å-¸™�

Main Campus
Login

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Bachelor of Science in Entrepreneurship


The Bachelor of Science in Entrepreneurship (BS Entrep) program is a four-year course which seeks to provide education and training to future innovators, businessmen, and entrepreneurs. It seeks to produce graduates who can identify promising opportunities, develop and prepare business plans, and start and manage their own busineeses.

As per CHED Memorandum Order (CMO) No. 17, Series of 2005:

An entrepreneur is one who creates value by managing change, identifying and pursuing opportunities, acting with passion and purpose, living proactively, and organizing and leveraging resources. Entrepreneurial spirit is the backbone of any economy. The stronger the entrepreneurial spirit, the more vibrant the economy. (Article I, Section 1)

Graduates of a BS in Entrepreneurship program should be able to: (Article IV, Section 7)

  • Have the orientation and motivation of an entrepreneur
  • Identify business opportunities
  • Prepare business plans
  • Accomplish requirements to start a business
  • Operate and manage a business efficiently and effectively

Subjects Included in the BS Entrep Curriculum :

Announcements


Nov 28

Final Examination Schedule 1st Sem. A.Y. 2023-2024

Read more...
Sep 19

Midterm Examination Schedule for 1st Semester A.Y. 2023-2024

Read more...
Jul 14

Enrollment Guidelines (1st Semester A.Y. 2023-2024): Higher Education Division

Read more...

Latest News


Street View


CCTV Image

CCTV cameras donated by CKSC Alumni Association 2012-13.

* Image refreshes every 10 seconds.