Chiang Kai Shek College | 2律æ¿ä¸-æ-å-¸™�

Main Campus
Login

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

School of Education


 

General Objective :

The CKS College Teacher Education program aims to prepare globally-competitive professional educators in promoting quality and excellent Chinese Language and Chinese Literature Education.

 

Specific Objectives :

  1. To provide Filipino-Chinese education institutions with competent teachers through lifelong learning opportunities
  2. To ensure all curricula are compliant with national and international standards of quality and excellence
  3. To establish networks with stakeholders and ensure that they are well-informed and regularly consulted about the roles they need to perform in building and enhancing the image of the School of Education
  4. To create an atmosphere where engagement and passion for learning thrive among students and faculty
  5. To promote an integrated view of Filipino and Chinese cultural values 
  6. To foster an understanding of the role of teachers in the formation of the youth as nation builders

 

Programs :

Announcements


Nov 28

Final Examination Schedule 1st Sem. A.Y. 2023-2024

Read more...
Sep 19

Midterm Examination Schedule for 1st Semester A.Y. 2023-2024

Read more...
Jul 14

Enrollment Guidelines (1st Semester A.Y. 2023-2024): Higher Education Division

Read more...

Latest News


Street View


CCTV Image

CCTV cameras donated by CKSC Alumni Association 2012-13.

* Image refreshes every 10 seconds.