Chiang Kai Shek College | 2律æ¿ä¸-æ-å-¸™�

Main Campus
Login

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Stock Market 101: Essentials to Start Investing Successfully


Chiang Kai Shek College Office for Continuing Professional Education in partnership with the School of Business, Accountancy, and HM, organized a free webinar entitled, "Stock Market 101: Essentials to Start Investing Successfully". The webinar was in coordination with Philstocks Financial, Inc. which was held last November 27, 2021, Saturday, at 1:30PM via Zoom.

The speakers were able to provide an in-depth discussion filled with highly valuable information and exceedingly useful and practical tips about stocks investment. The talk focused on stock market start-up and were able to discuss the following: Having a WINvesting mindset; different kinds of investor; the journey to financial freedom; the stock market; opportunities in the stock market; the tools and strategies to be used for invesment and to fully understand the stock market.

 

Announcements


Jul 12

Enrollment for 1st Semester, AY 2021 - 2022

Read more...
May 29

Advanced Classes for 1st Semester, AY 2021-2022

Read more...
May 4

Enrollment for Summer, AY 2020 - 2021 (Course Offerings)

Read more...

Latest News


Street View


CCTV Image

CCTV cameras donated by CKSC Alumni Association 2012-13.

* Image refreshes every 10 seconds.