Chiang Kai Shek College | 2律æ¿ä¸-æ-å-¸™�

Main Campus
Login

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Day 8 Conference: Beyond Business as Usual


CKS College BSBA Management and Marketing Management students recently attended a conference entitled “Beyond Business as Usual” held at BSA Twin Towers, Ortigas Center last October 13, 2018.

The speakers include: Euclid Cezar, owner of the Famous Belgian Waffles. He is listed as one of the most successful entrepreneurs of today. Darlyn Ty, Founder and President of Belle De Jour Power Planners. She is also one of the Outstanding ASEAN Women Entrepreneurs, one of the Youngest Agora Awardees for Entrepreneurship and Mansmith Young Market Masters Awardee for Entrepreneurship. Alvin Tan, owner and CEO, Chinoy TV. He is awarded as one of the 10 Inspiring Young Entrepreneurs by Go Negosyo in 2009. Paulo Tibi, owner of VCargo Worldwide. He is is an award-winning entrepreneur and is best known for his own brand of talk to various organizations in the country and abroad reaching out to thousands of motivated attendees. And, Josiah Go, the "Marketing Guru". He is a record-breaking bestselling author and most awarded business educator.

It is an insipiring conference to celebrate Entrepreneruship and Day 8 Business Academy’s 8 years of unlocking entrepreneurial potentials.

 

 

 

 

 

 

Euclid Cezar on Winning by Reinventing Business Concepts

Creating an interesting concept for the grab-and-go snack food for Filipino audience brought Euclid Cezar to the list of the most successful entrepreneurs of today. He introduced the Famous Belgian Waffles, which has become a household name, with growing branches here and abroad., Power in Products that Empower the Market by Darlyn Ty, Opportunities in Serving the Needs of a Niche by Alvin Tan, Championing Entrepreneurship in the Service Industry by Paulo Tibig, and Business Model by Josiah Go.

 

 

 

Announcements


Jul 16

Enrollment for 1st Sem, AY 2022 - 2023

Read more...
May 14

AY 2021-2022 Research Culminating Activity

Read more...
Jan 3

Enrollment for 2nd Semester, AY 2021 - 2022

Read more...

Latest News


Street View


CCTV Image

CCTV cameras donated by CKSC Alumni Association 2012-13.

* Image refreshes every 10 seconds.