Chiang Kai Shek College | 2律æ¿ä¸-æ-å-¸™�

Main Campus
Login

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

The Belt and Road Initiative: Journey towards the Future


Last October, students from the 1+2+1 program attended the seminar entitled: "An International Conference on Eastern Literature, History and Culture of the Belt and Road Region” which was brought together by the Confucius Institute and the Research Center of Eastern Literature of Peking University. It was held at the Leong Hall Auditorium, Ateneo De Manila University Loyala Campus.

The talk centered on the Belt and Road Initiative (BRI) or also known as The Silk Road Economic Belt and the 21st Century Maritime Silk Road. The Chinese government adopted this as a development strategy that involves infrastructure development, investments in Europe, Asia and Africa.

Most of the topics discussed during the seminar were centered on how the Belt and Road Initiative came to be, along with its benefits. The Belt and Road Initiative reaps many positive comments on how it will help China and Its neighbors to further strengthen their relationship, promotes trade, and generate economic benefit.

Announcements


Jul 16

Enrollment for 1st Sem, AY 2022 - 2023

Read more...
May 14

AY 2021-2022 Research Culminating Activity

Read more...
Jan 3

Enrollment for 2nd Semester, AY 2021 - 2022

Read more...

Latest News


Street View


CCTV Image

CCTV cameras donated by CKSC Alumni Association 2012-13.

* Image refreshes every 10 seconds.