Chiang Kai Shek College | 2律æ¿ä¸-æ-å-¸™�

Main Campus
Login

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Web and Multimedia Development Major Subjects


 

ITWB301 - Web Design

Focuses on design principles and interactive design techniques. Topics include planning web project, building HTML layout, usability and interface design, cascading style sheets, DOM, Flash, applet and scripting languages.

Pre-requisite/s : ITEW101L

Credits : 2 units lecture (2 hrs) & 1 unit lab (3 hrs)

 

ITWB302 - Web Programming

Focuses on the server-side programming of the World-Wide Web. Topics include Java Server Pages, servlets, XML, databases, ASP.Net and other Web technologies.

Pre-requisite/s : ITEW101L, CSDB201L

Credits : 2 units lecture (2 hrs) & 1 unit lab (3 hrs)

 

ITWB303 - Advanced Web Programming

Focuses on advanced Web programming. Topics include web services, J2EE, EJB, middleware, .Net Platform and other emerging technologies.

Pre-requisite/s : ITWB302

Credits : 2 units lecture (2 hrs) & 1 unit lab (3 hrs)

 

ITMM301 - Digital Audio/Video Authoring

Provides students with an overview of video editing, sound editing, and special effects. Topics include working with timelines to animate still clips, importing and editing digital video and audio clips, and creating special effects. Uses industry-relevant nonlinear editing and special effects software to produce short video.

Pre-requisite/s : ITMM201

Credits : 2 units lecture (2 hrs) & 1 unit lab (3 hrs)

 

ITMM302 - 3D Modeling and Animation for IT

Focuses on 3D modeling and animation using industry relevant software. Topics include project development from initial concept to final production using lighting, camera angles, and textures. Students will learn to create and animate virtual objects in a 3D environment.

Pre-requisite/s : CSGV301

Credits : 2 units lecture (2 hrs) & 1 unit lab (3 hrs)

Announcements


Nov 26

Updates on Subject Offerings and Room Assignments for 2nd semester 2019-2020

Read more...
Nov 12

Enrollment for SY 2019-2020, 2nd Semester

Read more...
Oct 24

Schedule of Final Exams for 1st Sem, AY 2019-2020

Read more...
Oct 7

Faculty Performance Evaluation - 1st Semester SY 2019-2020

Read more...

Latest News


Street View


CCTV Image

CCTV cameras donated by CKSC Alumni Association 2012-13.

* Image refreshes every 10 seconds.