Chiang Kai Shek College | 2律æ¿ä¸-æ-å-¸™�

Main Campus
Login

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Basic ITE Core Subjects


 

ITEA101 - Logic Circuits and Digital Design

Introduces the concepts of digital logic. Topics include data representation, Boolean algebra, minimization of Boolean expression, combinational and sequential circuits, flip-flops, registers, and PLAs.

Pre-requisites/s :

Credits : 3 units

 

ITEA102 - Introduction to Computer Organization

Introduces the concept of computers and information systems by presenting the process of computation as a hierarchy of virtual machines, beginning with the hardware and moving upward through various levels of increasingly sophisticated software. This course outlines the facilities provided by each virtual machine, along with the mechanisms and software tools that lead to the realization of the hierarchy.

Prerequisite/s: ITEA101

Credits : 3 units

 

ITEC102 - Presentation Skills in IT

Trains students in making technical and business presentations using popular presentation and graphics software and multimedia technology.

Pre-requisites/s :

Credits : 3 units

 

ITEC103 - Quality Consciousness, Habits & Processes

Introduces quality topics on work patterns, information management processes, and institutional business processes along with internationally accepted standards and guidelines such as ISO 9000, Malcolm Baldridge, Software Engineering Institute, etc.

Pre-requisites/s :

Credits : 3 units

 

ITEC104 - Professional Ethics and Values Education

Deals with ethics as the basis of formulating a code of conduct in the business world particularly as this applies to the information technology field. Topic also includes discussions on the basic concept and rediscovery of the usefulness of the Filipino system of values.

Pre-requisite/s : 

Credits : 3 units

 

ITED101 - Discrete Mathematics I

Introduces the foundations of discrete mathematics as they apply to computer science, focusing on providing a solid theoretical foundation for further work. Topics include functions, relations, sets, simple proof techniques, Boolean algebra, propositional logic, digital logic, elementary number theory, and the fundamentals of counting.

Pre-requisite/s :

Credits : 3 units

 

ITEM103 - Probabilities and Statistics

Introduces the concepts of probability, random variable, discrete and continuous probability, distributions, sampling theory, estimations, and tests of hypothesis.

Prerequisites: ITEM102

Credits: 3 units

 

ITEP101L - Programming Fundamentals

Introduces the fundamental concepts of procedural programming. Topics include data types, control structures, I/O, functions, arrays, files, and the mechanics of running, testing, and debugging programs.

Pre-requisite/s :

Credits: 4 units lecture (4 hrs) & 2 units lab (6 hrs)

 

ITEP102L - Object-Oriented Programming

Introduces the concepts of object-oriented programming to students with a background in the procedural programming. The course begins with a review of control structures and data types with emphasis on structured data types and array processing. It then moves on to introduce the object-oriented programming paradigm, focusing on the definition and use of classes along with the fundamentals of object-oriented design.

Pre-requisite/s : ITEP101L

Credits : 2 units lecture (2 hrs) & 1 unit lab (3 hrs)

 

ITEP103L - Data Structures and Algorithms

Builds on the foundation provided by ITEP101L to introduce the fundamental concepts of data structures and the algorithms that proceed from them. Topics include recursion, fundamental data structures (including stacks, queues, linked lists, hash tables, trees, and graphs) and the basics of algorithmic analysis.

Pre-requisites: ITEP101L

Credits : 2 units lecture (2 hrs) & 1 unit lab (3 hrs)

 

ITEW101L - Introduction to the World-Wide Web

Introduces students to the world of information technology through the World-Wide Web, focusing on the techniques of web-page creation. No programming background is required, although students will learn some programming through scripting languages.

Pre-requisite/s :

Credits : 2 units lecture (2 hrs) & 1 unit lab (3 hrs)

Announcements


Nov 28

Final Examination Schedule 1st Sem. A.Y. 2023-2024

Read more...
Sep 19

Midterm Examination Schedule for 1st Semester A.Y. 2023-2024

Read more...
Jul 14

Enrollment Guidelines (1st Semester A.Y. 2023-2024): Higher Education Division

Read more...

Latest News


Street View


CCTV Image

CCTV cameras donated by CKSC Alumni Association 2012-13.

* Image refreshes every 10 seconds.