Chiang Kai Shek College | 2律æ¿ä¸-æ-å-¸™�

Main Campus
Login

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Filipino Chinese Home for the Aged Women


A joint project of CKS College Student Executive Council, Rotaract Club of CKS College and CKS Faculty club with special contribution of Hotel & Restaurant Management Society to give an early Christmas celebration for the ah-mas at the Filipino-Chinese Home for the Aged Women in Valenzuela last November 25, 2018.

Apart from giving gift packs and food, our fellow CKSians also serenaded the elderly with the songs “Christmas in Our Hearts” and “月亮代表我的心” (“The Moon Represents My Heart”), much to the delight of the ah-mas, who also joined in the singing. The CKSians were able to bond with the ah-mas further by listening to their personal struggles and experiences shared to them.

The event was celebrated with warmth from the CKSians as they rekindled the feeling of homeliness to the elderly. This goes to show that a home is beyond being a place for it is the love that truly makes it one.

 

Article By: Nicole Anne Sia

Announcements


Aug 19

Schedule of Midterm Exams for 1st Sem, AY 2019-2020

Read more...
Aug 15

PS Bank Scholarship Grantees for AY 2019-2020

Read more...
Jun 25

Chinese Subject Offering for 1st Semester SY 2019-2020

Read more...

Latest News


Street View


CCTV Image

CCTV cameras donated by CKSC Alumni Association 2012-13.

* Image refreshes every 10 seconds.