Chiang Kai Shek College | 2律æ¿ä¸-æ-å-¸™�

Main Campus
Login

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Job Expo 2018


The CKS College Job Expo is organized annually by the CKS College Marketing & Extension Office as part of the school’s commitment to help provide internship and employment opportunities to its students and graduates. The Job Expo helps students explore and be oriented about various job opportunities related to their respective fields. It also provides a venue for graduating students, recent graduates, and companies and institutions to meet and discuss mutually beneficial employment options.

This year's Job Expo was held last February 8 and 9 at the CKS College (Narra Campus). Around 50 companies participated with the intention of actively recruiting from the ranks of capable and competent CKSians.

 

Announcements


Mar 6

Enrollment Advising for OJT (Summer 2019)

Read more...
Nov 6

Subject Offerings for 2nd Semester, AY 2018 - 2019

Read more...
Oct 29

Enrollment for AY 2018 - 2019, 2nd Semester

Read more...
Oct 5

Final Examination Schedule 1st Sem, AY 2018 - 2019

Read more...

Latest News


Street View


CCTV Image

CCTV cameras donated by CKSC Alumni Association 2012-13.

* Image refreshes every 10 seconds.