Chiang Kai Shek College | 2律æ¿ä¸-æ-å-¸™�

Main Campus
Login

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

CKS College Welcomes Year of the Dog


Drumbeats echoed throughout the entire Narra Campus gym of Chiang Kai Shek College as the Chinese New Year celebration commenced with a lively lion dance performance by the Philippine Wei Feng Dragon Dance Group last February 15.

Excitement filled the air as students anticipated the parade of twelve (12) CKS College senior high school and college students for the animal zodiac costume competition where in each contestant formally introduced himself to the huge crowd.

Cheers and applause came from different corners of the gym as students exhibited their support to the contestants. While waiting for the results from the judges, a set of intermission numbers were performed by senior high school and college students.

Among all the contestants, Ian Manabat, a representative from Grade 11, stood out through his remarkable representation of the Chinese dragon, and was awarded Best Zodiac 2018.

Chinese culture was certainly manifested with enthusiasm during the event. Celebrating Chinese New Year means following a set of customs passed down over generations in the hopes of welcoming health, wealth, and good relationships over the coming year. Truly, it was a great welcome for the year of the Earth Dog.

Announcements


Nov 6

Subject Offerings for 2nd Semester, AY 2018 - 2019

Read more...
Oct 29

Enrollment for AY 2018 - 2019, 2nd Semester

Read more...
Oct 5

Final Examination Schedule 1st Sem, AY 2018 - 2019

Read more...
Sep 11

Registration for Faculty Performance Evaluation

Read more...

Latest News


Street View


CCTV Image

CCTV cameras donated by CKSC Alumni Association 2012-13.

* Image refreshes every 10 seconds.