Chiang Kai Shek College | 2律æ¿ä¸-æ-å-¸™�

Main Campus
Login

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

ANVO Group


We would like to hire Filipino-Chinese (male or female) who can speak good Mandarin for the following positions with their corresponding salary range:
1.  Computer engineer/programmer, software developers - two persons are needed with possible compensation of P88K to P100K per month.
2.  VIP host or hostess.  We need two persons.  Salary is between P60K to P80K per month.
3.  HR personnel assistants.  We need two persons.  Salary is between P60K to P80K per month.
4.  Commercial Manager.  We need one. Salary is between P60K to P80K per month.
 
The benefits given to ANVO's employees:
 

Mighty and Strong Foods Corporation & United Harvest Corporation


Duties: 

Responsible for planning, leading, organizing and controlling the operations of the Purchasing Department to ensure that procurement objectives are met by:

 • Ensuring that purchasing policies, systems and procedures are properly implemented.
 • Maintaining and improving supplier base in order to meet current and future commodity needs.
 • Implementing sourcing and procurement strategies in order to improve company’s cost competitiveness, quality and delivery services.
 • Negotiating contracts with accredited suppliers to achieve the most favorable terms of business for the Company.
 • Reviewing contracts for the supply of goods and services on a periodic basis to ensure that terms and conditions are being carried out effectively. Renegotiate terms when necessary.

Skills needed: 

 • excellent communication skills
 • craft negotiation strategies and close deals with optimal terms
 • familiarity with sourcing and vendor management
 • can forecast price and market trends to identify changes of balance in buyer-supplier power
 • networking skills
 • planning and organizational skills
 • attention to detail

 

Duties:

 • Interfaces with immediate superior and department heads to plan and prioritize purchasing activities.
 • Reviews planned orders, create requisitions for purchased items, and manage approval process.
 • Transmits and prioritizes approved purchase orders and supporting documents to suppliers.
 • Tracks order acknowledgement, prepares and communicates shortage and backlog reports, and provides visibility of potential interruptions to internal customers.
 • Tracks orders and confirms system lead times, delivery dates, and costs.
 • Reviews, updates, and maintains purchase orders until they are closed.
 • Interact with suppliers on a regular basis to resolve transactional issues and gather critical information invoices, tracking info, tax docs. Etc.
 • Responsible for appropriate supplier selection/bidding processes for selected purchase requests, and supplier and contract pricing validation for all purchase requests.

More Articles...

 1. Topbest Printing Corporation
 2. New Gold Bond Marketing Corporation
 3. Sinocom Group Inc.
 4. Sinocom Digital Security Systems Corp.

Subcategories

Page 3 of 33

Announcements


Aug 6

Midterm Examination Schedule 1st Sem, AY 2018 - 2019

Read more...
Jun 11

Enrollment for AY 2018 - 2019, 1st Semester

Read more...
May 26

Results of BSMA-BSA Bridging Program Qualifying Exams (May 25, 2018)

Read more...
May 3

List of Students Who Passed the Entrance Exam for Bridging Program (as of March 10, 2018)

Read more...

Latest News


Street View


CCTV Image

CCTV cameras donated by CKSC Alumni Association 2012-13.

* Image refreshes every 10 seconds.