Chiang Kai Shek College | 2律æ¿ä¸-æ-å-¸™�

Main Campus
Login

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Database and Net-Centric Programming Major Subjects


 

ITDB301 - Advanced Database Management System

Focuses on advanced features of modern Database Management Systems and non-relational databases. Topics include integrity, security, concurrency, recovery, query optimization, triggers, stored procedures, distributed databases, mobile databases, object-relational databases & object-oriented databases.

Pre-requisite/s : CSDB201L

Credits : 2 units lecture (2 hrs) & 1 unit lab (3 hrs)

 

ITDB302 - Component-Based Enterprise Computing

Focuses on technologies used in developing enterprise-wide applications. Topics include J2EE, EJB, middleware, object-relational mapping, distributed objects, multi-tier architecture, .Net platforms & other emerging enterprise computing technologies.

Pre-requisite/s : ITDB301

Credits : 2 units lecture (2 hrs) & 1 unit lab (3 hrs)

 

ITNC301 - UNIX and System Programming

Focuses on the system level programming under the UNIX environment. Topics includes interprocess communication facilities like semaphores, shared memory, pipes and sockets, multithreading, and other system programs using high level languages and scripts.

Pre-requisite/s : ITOS201L, ITEP101L

Credits : 2 units lecture (2 hrs) & 1 unit lab (3 hrs)

 

ITNC302 - Network and Wireless Programming

Focuses on programming that would run on a network environment both wired and wireless. Topic includes sockets and middleware like RPC, Corba, DCOM and RMI. Also covered are wireless frameworks like J2ME, Symbian OS, and mobile .NET.

Pre-requisite/s : ITNC301, ITEP102L

Credits : 2 units lecture (2 hrs) & 1 unit lab (3 hrs)

Announcements


Jul 16

Enrollment for 1st Sem, AY 2022 - 2023

Read more...
May 14

AY 2021-2022 Research Culminating Activity

Read more...
Jan 3

Enrollment for 2nd Semester, AY 2021 - 2022

Read more...

Latest News


Street View


CCTV Image

CCTV cameras donated by CKSC Alumni Association 2012-13.

* Image refreshes every 10 seconds.