Chiang Kai Shek College | 2律æ¿ä¸-æ-å-¸™�

Main Campus
Login

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Artificial Intelligence Major Subjects


CSIS301 - Understanding Intelligence

Introduces the principles underlying intelligence, as well as detailed information on intelligent and simulated agents.  Topics include foundations and issues of intelligence in classical AI and cognitive science, cognitive science framework, agents, and concepts of intelligent systems.

Pre-requisite/s : ITEP201L, CSDS201

Credits : 3 units

 

CSIS302 - Artificial Intelligence

Introduces the foundations and concepts of artificial intelligence.  Topics includes knowledge representation, problem solving, and search. Also designed to train students to solve problems in functional or logic programming languages.

Pre-requisite/s : CSIS301

Credits: 2 units lecture (2 hrs) & 1 unit lab (3 hrs)

 

CSIS303 - Robotics

Introduces the mathematics, programming, and control of robots.  Topics include coordinate systems and transformations, manipulator kinematics and inverse kinematics, trajectory planning, sensors, actuators and control.

Pre-requisite/s : CSIS302

Credits: 2 units lecture (2 hrs) & 1 unit lab (3 hrs)

 

CSIS304 - Intelligent Systems

Focuses on the design of intelligent systems in various applications like expert systems, intelligent information systems, machine translation systems, intelligent tutoring systems, and intelligent robotic systems. Topics will focus on the design based on the theories in artificial intelligence.

Pre-requisite/s: CSIS302

Credits : 2 units lecture (2 hrs) & 1 unit lab (3 hrs)

 

CSIS305 - AI Topic 1

Focuses on artificial intelligence topics such as machine learning, neural networks, fuzzy logic, artificial life, computer vision and data mining.

Pre-requisite/s : CSIS302

Credits : 3 units

 

CSIS306 - AI Topic 2

See CSIS305.

Pre-requisite/s : CSIS302

Credits : 3 units

Announcements


Jul 16

Enrollment for 1st Sem, AY 2022 - 2023

Read more...
May 14

AY 2021-2022 Research Culminating Activity

Read more...
Jan 3

Enrollment for 2nd Semester, AY 2021 - 2022

Read more...

Latest News


Street View


CCTV Image

CCTV cameras donated by CKSC Alumni Association 2012-13.

* Image refreshes every 10 seconds.