Chiang Kai Shek College | 2律æ¿ä¸-æ-å-¸™�

Main Campus
Login

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Coverage of Qualifying Examination (Bridging Program)


Coverage of Qualifying Examination

BSA Bridging Program

 

1.      Cash

a.       Cash and Cash Equivalents

b.      Bank Reconciliation

2.      Receivables

a.       Methods of Estimating Doubtful Accounts

b.      Direct and Allowance Method

3.      Inventories

a.       Inventory Valuation

b.      Inventory Estimation

4.      Property, Plant and Equipment

a.       Classification of Land, Building and Machinery

b.      Different Modes of Acquisition

c.       Subsequent Measurement – Cost Model only

d.      Depreciation methods

5.      Liabilities

a.       Current Liabilities

i.      Trade and other payables

ii.      Warranties

iii.      Premiums

iv.      Provisions

b.      Non-Current Liabilities

i.      Bonds

6.      Shareholders’ Equity

a.       Share Issuance

b.      Treasury Share Transactions

c.       Share Retirement

d.      Dividends

e.       Book Value per share

f.       Basic Earnings per share

7.      Partnership

a.       Formation

b.      Operation

c.       Dissolution

d.      Liquidation – lump sum only

8.      Installment Sales

9.      Construction Contracts

10.    Franchise

Announcements


Nov 6

Subject Offerings for 2nd Semester, AY 2018 - 2019

Read more...
Oct 29

Enrollment for AY 2018 - 2019, 2nd Semester

Read more...
Oct 5

Final Examination Schedule 1st Sem, AY 2018 - 2019

Read more...
Sep 11

Registration for Faculty Performance Evaluation

Read more...

Latest News


Street View


CCTV Image

CCTV cameras donated by CKSC Alumni Association 2012-13.

* Image refreshes every 10 seconds.