Chiang Kai Shek College | 2律æ¿ä¸-æ-å-¸™�

Main Campus
Login

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

15th Asia Pacific Regional Rotaract Conference


CKSians participated in the 15th Asia Pacific Regional Rotaract Conference entitled: “Weaving a Historic Past, Waving to a Colorful Future” last July 19 to 22, 2018.

APRRC is an international event organized by District 3810 headed by PDRR Alexiz Tan who is a proud CKSian Alumnus. Every year, Rotaract members across Asia and Europe were gathered to this event. This year, it was held here in the Philippines particularly at the Sofitel Philippine Plaza Manila and Philippine International Convention Center.

Among the delegates, our very own Patricia Camille Intia (BS Accounting Technology), Kirk Raymond Chan (BSBA Major in Management) and Stanley Lao (BSBA Major in Marketing Management) represented the Rotaract Club of CKS College.

Announcements


Mar 6

Enrollment Advising for OJT (Summer 2019)

Read more...
Nov 6

Subject Offerings for 2nd Semester, AY 2018 - 2019

Read more...
Oct 29

Enrollment for AY 2018 - 2019, 2nd Semester

Read more...

Latest News


Street View


CCTV Image

CCTV cameras donated by CKSC Alumni Association 2012-13.

* Image refreshes every 10 seconds.