Chiang Kai Shek College | 2律æ¿ä¸-æ-å-¸™�

Main Campus
Login

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

The Art of Writing in Campus Journalism


Last February 13, 2018, the Society of Motivators, Achievers, and Responsible Teachers (S.M.A.R.T) held a seminar on Campus Journalism. The speaker was Dr. Aida S. Villanueva, head of the publication department of Centro Escolar University and a faculty member of Chiang Kai Shek College School of Graduate Studies. Just recently, Dr. Villanueva also made a generous donation of books to the CKS College library.

Dr. Villanueva set the pace of the lecture-seminar by reading the poems “The Taming of the Soul” and “My Thoughts and You”. She then proceeded to discuss the qualities of good writing, as well as the importance of editing. According to her, the art of editing is just as important as learning the art of writing. She also discussed the core principles of journalism.

 

Announcements


Mar 6

Enrollment Advising for OJT (Summer 2019)

Read more...
Nov 6

Subject Offerings for 2nd Semester, AY 2018 - 2019

Read more...
Oct 29

Enrollment for AY 2018 - 2019, 2nd Semester

Read more...
Oct 5

Final Examination Schedule 1st Sem, AY 2018 - 2019

Read more...

Latest News


Street View


CCTV Image

CCTV cameras donated by CKSC Alumni Association 2012-13.

* Image refreshes every 10 seconds.